STORKJØKKEN OG VASKERI I OVER 50 ÅR!

Maestro storkjøkken har markedsført og vedlikeholdt storkjøkkenutstyr siden 1965. I 1980 ble firmaet forandret til aksjeselskap. Vi har levert storkjøkken og vaskeri i over 50 år og er i dag ledende innen dette i Innlandet. Veidekke, HENT, OBOS og mange andre store entrepenører velger oss til sitt prosjekt. Vi leverer kvalitet, god opplæring og god sevice. BIM-verktøy ble tatt i bruk i 2016 og vi er i dag fremst i landet på modellering av Storkjøkken-leveranser. Maestro storkjøkken er fra 2021 et selskap i Myhrvold-gruppen. Maestro Storkjøkken AS har i lang tid vært en viktig forhandler for Myhrvold-Gruppen, men nå knyttes båndene enda sterkere. Det betyr bedre priser til deg og økt lønnsomhet for alle.​

rational Livebw.png
KArt.PNG

VÅRE MEDARBEIDERE